.: AZTÉKOVÉ :.


A
Z
T
É
K
O
V
É

Aztékové v AOE III

historie Aztéků

výskyt : Sonora, Yucatan

vylepšení :

Aztécké recepty na výrobu čokolády
- Každou minutu ti doručí jednu bednu s penězi
- Celkem doručí 13 beden
Aztécké zasvěcení
- Objevitel má o 100% více životů
- Objevitel má o 100% silnější útok
Aztécká chinampa
- Vesničané pracují o 20% rychleji ve mlýně
- Rybářský člun pracuje o 20% rychleji
Aztécké věncové války
- Jaguáří bojovník má o 30% více životů
- Orlí válečník má o 30% více životů
společenství aztéckých válečníků
- Jaguáří bojovník má o 25% více životů
- Jaguáří bojovník má o 25% silnější útok
- Orlí válečník má o 25% více životů
- Orlí válečník má o 25% silnější útok
Mistrovští Aztékové
- Jaguáří bojovník má o 40% více životů
- Jaguáří bojovník má o 40% silnější útok
- Orlí válečník má o 40% více životů
- Orlí válečník má o 40% silnější útok

Jaguáří bojovník

Jaguáří bojovníci jsou aztéckou pěší jednotkou s ohromujícím útokem, mnoha body života, ale bez možnosti boje na dálku. Protože tito bojovníci bojují zásadně muž proti muži, tak nejsou příliš vhodní v nasazení proti střelným zbraním. Jsou odolní a silní a proto je jejich výcvik pro hráče výhodný i v okamžiku, kdy ještě nedosáhl stropu populačního limitu.

Orlími válečníky, nebo jaguářími bojovníky, se stali aztéčtí bojovníci, kteří zajali alespoň čtyři nepřátelské vojáky. Podle všeho byl důvod získávání těchto zajatců jasný, šlo o budoucí oběti náboženských rituálů. Ale Aztékové byli velmi dobře známí i krutým způsobem válčení a na bojištích se nezdráhali roznášet smrt. Jejich bojovníci zabíjeli jedním úderem obsidiánového meče, nebo vymrštěným surového barbarského kopí atlatl. Válečníci, kteří neprokazovali dostatek úcty svému velení, byli zmláceni přímo na místě a někdy i rovnou zabiti. Jaguáří bojovníci nosili nádherně zbarvené oděvy se skvrnami, které představovaly kůži jaguára. Jaguár byl symbolem noci, tichého nebezpečí a dravosti. Tato šelma byla příkladným vzorem pro elitního bojovníka. Jaguáří bojovníci byli obvykle vybaveni štíty a obsidiánovými meči.

Jaguáří bojovník

Orlí válečník

Orlí válečník je aztécká pěší jednotka s dobrým útokem a ucházejícím dostřelem. Orlí válečníci vrhali na dálku mocné oštěpy atlatl, ale v boji na blízko byli slabí. Orlí válečníci jsou rychlí a na dálku jsou smrtícími oponenty.

Orlími válečníky, nebo jaguářími bojovníky, se stali aztéčtí bojovníci, kteří zajali alespoň čtyři nepřátelské vojáky. Podle všeho byl důvod získávání těchto zajatců jasný, šlo o budoucí oběti náboženských rituálů. Ale Aztékové byli velmi dobře známí i krutým způsobem válčení a na bojištích se nezdráhali roznášet smrt. Jejich bojovníci zabíjeli jedním úderem obsidiánového meče, nebo vymrštěným surového barbarského kopí atlatl. Válečníci, kteří neprokazovali dostatek úcty svému velení, byli zmláceni přímo na místě a někdy i rovnou zabiti. Orlí válečníci byli skupinou nádherně oděných válečníku. Jejich roucho krylo peří a na hlavách nosili helmy, které zpodobňovaly orlí hlavy. Orel byl symbolem slunce a slunce bylo středem aztéckého uctívání i cílem obětí. Orlí válečníci byli obvykle vybaveni štíty a oštěpy.

Orlí válečník

Medicinman

Medicinman sice není silný v boji, ale dokáže hromadně léčit na krátkou vzdálenost ostatní jednotky pod hráčovou kontrolou. Vojáci nedokáží sami regenerovat své zdraví, čili medicinmani dokáží významně prodloužit životnost vojska.

Slova "medicinman" a "šaman" odvozují svůj původ od pojmenování domorodých amerických léčitelů a duchovních vůdců. "Medicinman" může být maličko matoucí název, neboť mnoho lidí tohoto povolání mělo jen málo co společného s fyzickým uzdravováním a věnovaly se mu i ženy. Nicméně obecně se dá říci, že šaman byl zodpovědný za fyzické i duševní zdraví lidí svého kmene.

Medicinman

Aztékové v AOE III

historie Aztékové

V roce 1492 byla nejvíce zalidněnou oblastí Nového světa. Střední Amerika, kde se spojuje severní a jižní část kontinentu, území dnešního Mexika a poloostrova Yucatán. Zdejší lidé se nazývali Aztékové (také Mexicové nebo Tenočkové). Vybudovali fascinující civilizaci a centrum říše bylo velké hlavní město Tenochtitlán (dnešní město México), jež patřil mezi největší města tehdejšího světa (žilo v něm přibližně 200 000 obyvatel) a byl prokazatelně krásnější a čistší, než kterékoliv současné evropské hlavní město.

Aztékové byli jen jedním z několika kmenů v této oblasti, ale získali důležitost díky znalosti diplomacie a zuřivosti v boji. Jejich vojáci disponovali zbraněmi ze dřeva a kamene a své zajatce často obětovávali při náboženských obřadech. Jejich společnost závisela na velmi důmyslných zemědělských technikách, hlavně díky nim dnes svět zná rajčata, kukuřici, kakao a čili papriky. Aztékové měli silnou nevýhodu v nedostatku velkých zdomácnělých zvířat (neměli žádné koně a voly) a kolo používali jen v dětských hračkách. Všechno přenášeli lidští nosiči.

Navzdory ohromnému počtu obyvatel a bojové zdatnosti, relativně rychle podlehli odhodlaným španělským dobyvatelům pod velením Cortese. Velký podíl na tom nepochybně měly choroby, které sem Evropané zavlekli. Z odhadovaných 12 miliónů aztéckých obyvatel v roce 1520, klesl k roku 1600 jejich počet na 1 milión. Španělé se také spojili s nepřáteli Aztéků, aby tak zvětšili velikost svých armád a rovněž měli výhodu v používání ocelových a střelných zbraní.

.: AZTÉKOVÉ :.