.: SLOVNÍČEK POJMŮ :.

S
L
O
V
N
Í
Č
E
K
 
P
O
J
M
Ů

typy jednotek

pěchota
Pozemní jednotky, útočící z dalky i z blízka. Vojáci útočící z blízka mají výhodu proti jízdě a pěšáci útočící z dálky mají vyhodu v boji proti jiným pěšákům útočícím z blízka. V populaci zabírají jedno místo, jsou levnější než jízda ale zato méně účinní.

kavalerie
Jsou to velmi rychlé jednotky, útočící zblízka i z dálky. Jsou dobré k akcím tipu "zaútoč a zmiz", při tom využijí své značné rychlosti. Hodí se proti pěšákům útočícím z dálky a proti dělům. Můžete si je poslat z Domovského města, vytvořit u spojených domorodých vesnic nebo vycvičit ve Stájích.

loďstvo
Jsou to jednotky pohybující se po vodě. Slouží k různým účelům, k boji, cvičení jednotek, přepravě, rybaření. Každý typ lodě se hodí na něco jiného. Ve hře jich můžete vyrobit pouze omezené množství.

dělostřelectvo
Jsou to pozemní jednotky určené hlavně k ničení budov. Mají velmi vysoký útok a dostřel. Jsou určené pro demolici budov a k oslabení řad pomalích pěšších vojáků. Děla jsou na výrobu i vylepšení velmi drahá a v populaci zabírají nejvíce míst. Můžete si je poslat z Domovského města nebo si je vytvořit v Továrně, či Slévárně.

sběrači
Tyto jednotky shromažďují a sbírají suroviny. Obvykle má civilizace standartní jednotku Vesničana, ale některé národy májí své speciální. To je například německý Osadnický vozík.

vlastnosti a útoky jednotek a budov

body života
Tato hodnota určuje rozsah poškození, které jednotka nebo budava snese. Po vyčerpání hodnoty jednotka/budova zemře/zhroutí se.

odolnost
Atribut, který značí hodnotu odolnosti jednotky vůči útokům a poškození. Odolnost odráží hbitost, používanou zbroj a celkovou odolnost jednotky.

rychlost
Atribut, vypovídající o rychlosti pohybu jednotky po souši nebo po vodě. Rychlost odráží jak rychle je možná jednotku zapojit do bitvy. Hráč docení rychlost u jízdních jednotek při rychlích výpadech proti osadníkům nebo dělostřelectvu. Jízda bývá nejrychlejšími jednotkami ale najdou se i pomalé jízdní jednotky a rychlé pěšší vojska.

obléhací útok
Je to typ útoku, který se používá při ničení budov.

útok zblízka
Jednotka útočí zblízka, při čemž nepřítele zraňuje. Obvykle pěšáci útočícína dálku jsou v tomto v nevýhodě. Vyjímkou jsou mušketýři, kteří obstojí při boji jak z dálky, tak z blízka!

útok na dálku
Tento útok nemají všechny jednotky. Je účinný proti pěchotě bojující na blízo. Pěšáci s tímto útokem jsou velmi zranitelní při boji zblízka, proto je nutné aby měli odnich určitý odstup.

bombardovací útok
Tento útok používá pouze dělostřelectvo. Jak k ničení jednotek tak i budov. Vždy má velmi vysokou hodnotu.

dohled jednotek a budov

dohled
Dohled je oblast kolem jednotky nebo budovy, ve které může vidět terén, jednotky a budovy. U budov bývá dohled větší.

černá místa na mapě
Jsou to oblasti na mapě které ještě nebyli žádnou tvou ani spojeneckou jednotkou prozkoumány.

stín války
Stín války se rozprostírá nad oblastí, která již byla prozkoumána, ale v současné době nejsou v dohledu žádné tvé ani spojenecké jednotky.

domovské město

domovské město
Každý národ má své unikátní město, každé má svůj vzhled. Město získává po 10 000 zkušeností další úroveň. Podle toho si vybíráte karty a sestavujete balíček.

karty a balíčky
Každou získanou úrobní si můžete vybrat jednu kartu. Některé jsou dostupné až po dosažení nějaké úrovně. Do hry si můžete poslat zásobu surovin, vylepšení, jednotky, budovy atd. Každou kartu si můžete poslat buď jednou nebo i vícekrát. Z karet si sestavujete balíček, kde může být max. 20 karet.

nastavení v domovském městě
Každou další dosaženou úrovní si můžete vybrat jedno zkrášlení jedné z pěti budov. Můžete změnit barvu budovy, přidat další obyvatele a předměty. Tyto zlepšení nemají vliv na funkci města, jde jenom o zkrášlení.

mapa

terén
Na mapě se vyskytují různé vyvýšeniny, sníženiny, pohoří. Dále různé typy lesů, porostů a objektů. Na některých mapách je i voda.

zdroje surovin
Ve hře se vyskytují tři suroviny, peníze, jídlo a dřevo. Jídlo můžete získat z mlýnů, keřů nebo zvěře. Dřevo ze stromů a zlato z plantáží, bank, nalezišť stříbra a zlata.

obchodní stanice

Domorodé vesnice
Ve hře je plno nehratelných národů. U jejich vesnice můžete postavit obchodní stanici a tím trénovat jejich jednotky nebo získat jejich vylepšení. Jejich jednotky bezabírají žádné populační pozice

obchodní stanice
Tuto budovu můžete vybudovat pouze na předem určeném místě. Buď u domorodé vesnice nebo u obchodní stezky. Při postavení u stezky, si můžete nechat posílat jídlo, dřevo, peníze a zkušenosti. U domorodé vesnice máte zpřístupněné jejich pokroky a vojenské jednotky.

obchodní cesta
Na mapě jsou obchodní cesty,jejiž cestu nijak neovlivníte. Kolem ní jsou místa pro vybudování Obchodních stanic. Cestu můžete vylepšovat, vylepšením se zrychlí dodávka vámi zadaného zboží nebo zkušeností. Ze začátku můžete pouze dovážet zkušenosti. Na cestu nemůžete stavět žádné budovy, ale jednotky tam mohou být.

průzkumník

průzkumník
Je to unikátní jednotka schopná sbírat poklady. Má speciální schopnosti, jako například speciální útok. Kterým na jednu ránu zabyje neutrální jednotku.

smrt průzkumníka
Průzkumník nemůže zemřít. Když počet jeho životů dosáhne kritické hodnoty tak omdlí. Poté ho můžete vykoupit v radnici nebo počkat až nebude v dohledu žádné nepřátelské jednotky a vstane sám.

poklady
Poklady jsou roztroušeny různě po mapě. Většinou je hlídají nějaké jednotky. Sebrat je může pouze průzkumník.

typy hry

bitka
Hra pro jednoho hráče. Hrajete proti počítači. Můžete si vybrat svůj národ, barvu, mapu.

boj na život a na smrt
Podobné jako bitka ale začínáte s mnohem více surovinami. Takže záleží jen na tom jak rychle cvičíte jednotky.

ESO
Ensemble Studios online. Je to možnost hraní AOE III přes internet s jinými hráči. Jsou zde vedeny i různé zajímavé statistiky.

hra více hráčů
Takto můžete hrát proti jiným lidem. A to buď přes ESO nebo přes místní síť (LAN).

nahodná mapa
Automatické generování mapy. Každá hra je tím jiná . . . různé rozpoložení, řek, stád, surovin, obchodních cest, domorodých vesnic, atd.

režim nomádské hry
Začínáte pouze s průzkumníkem a krytým vozem. Můžete si tak lépe vybrat místo pro postavení vaší radnice. Po dostavění radnice vám domovské město pošle zásoby surovin a pár osadníků.

tažení
Kampaň je rozdělena na tři akty. Plníte různé úkoly abyste se dostali dál a dál. Celý příběh se odehrává kolem rodiny Blacků.

věky

věky
Každým dalším věkem si můžete vybrat nová vylepšení, jednotky, budovy a poslání karet z domovského města. Vky jsou následující : nomádský, věk objevů, koloniální věk, věk pevností, průmyslový věk a imperiální.

politici
Při přestupu do dalšího věku si můžete vybrat politika se kterým postoupíte. Každý nabízí něco jiného, tak si můžete vybrat co vám vyhovuje.

nezařezeno

budovy
Budovy jsou různého typu. V některých můžete trénovat jednotky,vyvynout nějaké zlepšení, některé vám poskytují suroviny. Stejně jako jednotky mají počet životů, odolnost, některé i útok. Jen škoda, že nemají i rychlost.

populace
Určuje vám počet vašich jednotek. Některé zabírají i více, např. artilérie a jízda. Některé zas ani jednu, to jsou domorodé jednotky. Ubytovávat populaci vám umožňuje budova dům a radnice.

zkušenosti
Zkušenosti získáváte za výcvik a stavbu a za zabíjení nepřátelských jednotek a budov. Po 10 000 zkušenostech se vaše domovské město přesune do další úrovně. Počet zkušeností získaných běhemhry také ovlivňují jak rychle dostáváte lodní náklady z domovského města.

.: SLOVNÍČEK POJMŮ :.